PRATİK BİLGİLER

Asgari Ücretler

1 Demirbaş ve Amortisman Sınırı

1 Amortisman Listesi (Tüm Tebliğler Birleştirilmiş Halde)

1 SSK Taban ve Tavan Ücretleri

1 İşsizlik Sigortası Oranı

1 Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı

1 Yemek Yardımı Muafiyeti (GV)

1 Kira Stopajı Oranı

1 Geçici Vergi Oranları

1 Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Usulsüzlük Cezaları

1 Kapıcı Özet Maaş Hesabı

1 Gelir Vergisi Tarifesi

1 Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)

1 Yeniden Değerleme Oranları

1 Fatura Kullanma Mecburiyeti

1 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

1 En az ceza haddi

1 Tahakkuktan Vazgeçme

1 Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Tutarları

1 Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi Oranları

1 Mesken Kira Gelirlerinde İstisna

1 Yıllık Ücretli İzin

1 İhbar Bildirim Süreleri

1 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Sakat, Özürlü, Terör)

1 Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi

1 Emlak Vergisi Oranları

1 İdari Para Cezaları (SSK)

1 Tevkifat Oranları

1 Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo)

1 Sakatlık İndirim Oranları

1 İşçilik Maliyetleri

1 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

1 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

1 Bildirim ve Süreler

1 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

1 VUK'da Kanuni ve İdari Süreler

1 Çıraklar İçin Asgari Ücret

1 SM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

1 Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK. md.82)

1 SGK Yemek Muafiyeti

1 Aile ve Çocuk Yardımları

1 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları

1 İş Kanunu İdari Para Cezaları

1 Ücretlerde Damga Vergisi Oranı

1 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

1 Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları

1 Form Ba, Bs...

1 Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2)

1 Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 48)

1 Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (Mükerrer 80)

1 Bankaların Karşılıksız Çeklerde Ödeme Yükümlülüğü

1 SGK Primine Tabi Olan Olmayan Kazançlar

1 506 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

1 Çevre Temizlik Vergileri

1 Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler (1974-2013 Yılları)

1 SGK İşten Çıkış Kodları

1 SGK 4/1A Belge Türleri

1 SGK 4/1A Belge Türleri ve Prim Oranları

1 SGK Eksik Gün Nedenleri

1 Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlar

1 Damga Vergisi Oranları (Muhtasar, KDV, Kira Kontratı vb.)

1 Yurt Dışı Çıkış Yasağı Haddi (Sınırı)

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler (Harcırah)

1 Yurtdışı Gündelikler (Harcırah)

1 Yurtiçi Gündelikler (Harcırah)

1 Vergi Sorumluluğu Kapsamında Tevkifat Uygulamasından Doğan İşlemler (KDVK, md.9)

1 İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Muafiyeti

1 Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler

1 m2 İnşaat Maliyet Bedelleri (2000-2013)

1 Değerli Kağıt Bedelleri

1 Dava Açma Süreleri

1 AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Tutarları

1 Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve Mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza (Mükerrer Madde 355)

1 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları

1 Kısmi KDV Tevkifat Oranları

1 Bağımsız Denetime Tabi Şirketler ve Tutarlar

1 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları

1 Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İller

1 Emzirme Ödeneği

1 Cenaze Yardımı

 

Hakkımızda

Değerli müşterilerimiz sizlere vergi, muhasebe ve diğer mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini daha hızlı ve daha kolay şekilde yerine getirebilmesi, doğru ve nitelikli bilgiye en kolay ve en çabuk şekilde ulaşması ile mümkündür.

Hedefimiz, müşterilerimize hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak ve çözüm ortakları olmaktır.

Başarılar ve mutluluklar dileriz.

Saygılarımızla.

Teşekkürler! daha fazla bilgi için e-bültene kayıt olabilirsiniz.

 

JoomShaper