E-Muhasebe

E-Muhasebe altında Muhasebe ile ilgili açıklamaları, örnekler belgeleri bulabilirsiniz.

Muhasebe nedir?

Sözlük anlamı Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme, Hesap işleriyle uğraşma, Hesapların bütünü, Hesap işlerinin yürütüldüğü yer, saymanlık olan muhasebenin tanımı, işletmenin varlıkları ve kaynakları ( sermayesi ve borçları) üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali nitelikli işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir.

Muhasebenin fonksiyonları nedir?

Muhasebenin işlevini yerine getirebilmesi için belirli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlere muhasebenin fonksiyonları denir.

Muhasebenin fonksiyonları nelerdir?

1- Kaydetme Fonksiyonu
2- Sınıflandırma Fonksiyonu
3- Özetleme Fonksiyonu
4- Raporlama Fonksiyonu

Muhasebe kaç bölüme ayrılır?


1- Genel Muhasebe
2- Maliyet Muhasebesi
3- Yönetim Muhasebesi

Muhasebenin temel kavramları nelerdir?


1- Sosyal sorumluluk kavramı
2- Kişilik kavramı
3- İşletmenin sürekliliği kavramı
4- Dönemsellik Kavramı
5- Para ile ölçme kavramı
6- Maliyet esası kavramı
7- Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
8- Tutarlılık kavramı
9- Tam Açıklama kavramı
10- İhtiyatlılık kavramı
11- Önemlilik Kavramı
12- Özün önceliği kavramı

Ön Muhasebe nedir?


İşletmelerin temel muhasebe işlemlerini takip etmektir. Ön muhasebe işletmenin parayla ifade edilen işlemlerini yani, işletmenin nakit parası, stokları, müşterileri, çekleri, senetleri, banka hesapları gibi temel unsurlarının kayıtlarını ve bunların hareketlerini takip etmek için kullanılır.

Ön muhasebede hangi işlemler yapılır?


1- Kasa Hesap Takibi
2- Müşteri (Cari) Hesabı Takibi
3- Fatura/İrsaliye İşlemleri
4- Stok Giriş ve Çıkış Takibi
5- Müşteri Çek/Senetleri Takibi
6- İşletme Çek/Senetleri Takibi
7- Banka Hesap Takibi

Muhasebenin neden önemlidir?

Muhasebe işletmelerde yönetimin gözü kulağıdır. Küçük, büyük, özel ve resmi kuruluşlar muhasebeye muhtaçtırlar. Her kuruluşun mali bakımdan durumunu bilmesi gerekir. Kuruluşların kendi işlemlerini denetleme ve düzenleme için göz önünde bulundurması gereken işlemleri muhasebe sağlar. İşletmelerde yöneticiye işlerin iyi veya kötü gittiğini belirten temel bilgiyi muhasebe verir.
Muhasebe programı nedir?
Muhasebe programı temel olarak firmaların ticari alacak verecek hesaplarını bir düzen içinde tutulmasını sağlayan bir yazılımdır. Muhasebe diğer adıyla cari hesap programları geliştirilmeden önce bu bilgiler defterlerde tutulmaktaydı hem ciddi zaman kaybı olmakta hemde işlemlerde hatalar sık sık oluşmaktaydı. Ticari Yazılımların zaman içinde gelişmesi ile bu sorunlar ortadan kalkmıştır.

Muhasebe programı çeşitleri nelerdir?

1- Ön Muhasebe Programı: Daha çok küçük ve orta ölçekli firmalarda kullanılan programlardır. Bunun nedeni bu tip firmalar bünyelerinde muhasebe konusunda uzman bir muhasebeci yada mali müşavir bulundurmamalarıdır. Tanımdan da anlaşılabileceği gibi anlaşmalı oldukları muhasebe yada mali müşavir firmalarına gereken bilgilerin ön hazırlığını yapabilecekleri bir yazılımdır.
2- Genel Muhasebe Programları: Bu tip Programlar Muhasebe İşlemlerinin tamamının hazırlanmasını sağlayacak yapıda hazırlanmış ve muhasebe ilmi konusunda uzman personel bulunduran firmalar tarafından kullanılan programlardır. Gelişmiş yapılarından dolayı oldukça maliyetlidir ve ticari olarak büyük işlem hacmine sahip firmalarca kullanılabilir.
Muhasebe ne demek? (Ticari terimler kategorisi)
(Accounting) Bir işletme veya diğer bir kurumun mali durumunu etkileyen tüm parasal işlemlerin belirli bir yönteme göre kayıtlarının tutulması, sonuçlarının belirlenmesi ve yorumlanmasına dayanan bir uygulama tekniği. İzlemek veya yorumlamak istenen konuların niteliğine göre, Finansal Muhasebe, Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Muhasebesi diye üç ana bölüme ayrılır.

Sosyal Sorumluluk

Kişilik

İşletmenin Devamlılığı

Para Ölçüsü

Dönemsellik

Maliyet Esası

Objektif Belge

Tutarlılık

Muhafazakarlık

Tam Açıklama

Önemlilik

Özün Önceliği

Muhasebe Sistemi Yayınlanan Tüm Tebliğler için tıklayınız.. 
Hesapların İşleyişi Örnekleri için tıkayınız..
Muhasebe Ticari Belge örnekleri için tıklayınız..
Maliyet Muhasebesi Belge örnekleri için tıklayınız..
Otomatik Formüllü Bilançoyu indirmek için tıklayınız..

1 08.02.2009 tarihinde yatığı envanter sonucu kasasında toplam 6000 TL nakit olduğunu saymış, kasa hesabının mizanda ki borç kalanının da 6200 TL olduğunu belirtmiştir. 

 

....................................28.02.2009......................................

197 Sayım ve Tesellüm Nokasanları Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kasadaki sayım noksanının kaydı

 

200

 

 

200

 

2 01.03.2009 tarihinde işletme ortaklarından Cengiz A. ya 10 ay vadeli olarak 1.500 TL borç para vermiştir.

 

....................................01.03.2009......................................

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
131.01 Cengiz A.

100 Kasa Hesabı

Ortak Cengiz A. ya borç verilmesi

 

1.500

 

 


1.500

 

3 03.03.2009 tarihinde personeli Ahmet B. ye verdiği 800 TL lik borcu peşin olarak tahsil etmiştir.

 

....................................03.03.2009.......................................

100 Kasa Hesabı

135 Personelden Alacaklar Hesabı
135.01 Ahmet B.

Personel Ahmet B. nin borcunu ödemesi

 

800

 800

 

 

4 05.03.2009 tarihinde ortağından olan Ayşe A. nın 1.000 TL tutarında bir alacağının ödenmemesi üzerine alacağı dava takibine vermiştir ve bu alacağı şüpheli hale getirmiştir. Fakat şüpheli hale gelen bu alacak bir gün sonra ödenmiştir.

 

....................................05.03.2009......................................

138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
131.02 Ayşe A. 1.000

Alacağın şüpheli hale getirilmesi

 

1.000

 

 

1.000

 

....................................06.03.2009......................................

100 Kasa Hesabı

138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağın tahsili

 

1.000

 1.000

 

5 06.03.2009 tarihinde 10 adet televizyonu tanesi 600 TL den peşin olarak almıştır. KDV % 18 hariç. Bu malların 2 tanesi arızalı çıktığı için aynı gün iade edilmiştir.

 

....................................07.03.2009......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Televizyon
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Peşin mal alımı (10 x 600 = 6.000)

 

6.000

1.080

 

 

 

7.080


 

.....................................07.03.2009......................................

100 Kasa Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Televizyon
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Mal iadesi (2 x 600 = 1.200)

 

1.416

 1.200

216

 

6 08.03.2009 tarihinde 30.000 TL tutarındaki malın alınması için 10.000 TL avans olarak ödenmiştir. Ertesi gün mal teslim alınmış ve kalan tutar da peşin ödenmiştir. KDV % 18 hariç.

 

....................................08.03.2009......................................

159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı

100 Kasa Hesabı

Alınan mal için avans verilmesi

 

10.000

 

 

10.000


 

....................................09.03.2009......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı
100 Kasa Hesabı

Malın teslim alınması

 

30.000
5.400

 
10.000
25.400

 

7 09.03.2009 tarihinde Hakan A. ya bir makinanın bakımını yaptırması için 1.000 TL avans veriyor.

 

.....................................09.03.2009......................................

195 İş Avansları Hesabı
195.01 Hakan A.

100 Kasa Hesabı

Bakım için avans verilmesi

 

1.000

 

 


1.000

 

8 10.03.2009 tarihinde işletme personelinden Elif D.'ye aylık maaşından kesilmek üzere 300 TL avans veriliyor.

 

.....................................10.03.2009......................................

196 Personel Avansları Hesabı
196.01 Elif D.

100 Kasa Hesabı

Personele avans verilmesi

 

300

 

 


300

 

 

Maliyet Muhasebesi hakkındaki tüm konular için Tıklayınız.. 

Hakkımızda

Değerli müşterilerimiz sizlere vergi, muhasebe ve diğer mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini daha hızlı ve daha kolay şekilde yerine getirebilmesi, doğru ve nitelikli bilgiye en kolay ve en çabuk şekilde ulaşması ile mümkündür.

Hedefimiz, müşterilerimize hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak ve çözüm ortakları olmaktır.

Başarılar ve mutluluklar dileriz.

Saygılarımızla.

Teşekkürler! daha fazla bilgi için e-bültene kayıt olabilirsiniz.

 

JoomShaper