SOSYAL GÜV. DANIŞMANLIĞI

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri ile ilgili açıklamaları bulabilirsiniz.

Şirket tarafından iş ve sosyal güvenlik, çalışma hayatı, işçi-işveren ilişkileri ile ilgili mevzuat konularında yazılı, sözlü ve elektronik posta yoluyla sorulan sorulara ilişkin bilgi verilmesi, mevzuat değişikliklerinde İnsan Kaynakları biriminin bilgilendirilmesi ve değişikliklere ilişkin sirküler gönderilmesi.

Şirketin hazırlayacağı İş ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili olarak hazırlanacak personel (insan kaynakları) yönetmeliği, prosedür, talimat ve yönerge gibi metinlerin incelenerek katkıda bulunulması.

Şirket tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması.

İş ve sosyal güvenlikle ilgili davalarda şirket avukatlarına yardımcı olunması, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi.

Şirketin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı, endüstriyel ilişkiler ile iş ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunarak görüşlerin bildirilmesi.

İşçi - işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması.

Sosyal sigorta, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendika konularında şirketlere, işçi ve işveren sendikalarına, hukuk bürolarına danışmanlık yapılması.

İşyerinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak üç ayda bir kez denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması.

İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması.

Şirketin taahhüdü altında bulunan projelerde asgari işçilik hesaplamalarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunulması, asgari işçilik incelemelerinin yapılması ve yürütülmesi, SGK’dan ilişiksizlik belgelerinin alınması.

Tüm İş Sözleşmelerinin ve Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması ve Denetlenmesi.

İş Kazalarından Meydana Gelebilecek Sorunların Çözümü Konusunda Danışmanlık.

Sosyal Güvenlik ve İş mevzuatı Kapsamındaki Uyuşmazlıkların Çözümü.

İşveren ve İşçi Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıkların Barışçı Yoldan Çözümü,

İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma Uygulamalarında İş Sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması gerekli işlemler hakkında danışmanlık,

Toplu İşten Çıkarmalarda Danışmanlık,

Üst Düzey Yöneticiler ve Şirketler Arasındaki (rekabet etmeme, gizlilik, …) Koruyucu Anlaşmaların Hazırlanması ve Uygulama Sorunlarında Çözüm Ortaklığı

Deniz ve Basın İş Kanununa İlişkin Danışmanlık Hizmetleri Sunulması,

Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı.

4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı TİSGL Kanunu kapsamında sirküler hizmeti verilmesi.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile diğer sosyal güvenlik mevzuatı konularında sirküler hizmeti verilmesi.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenliği İlgilendiren yasal zorunluluklarda ki değişiklikler konusunda sirküler hizmeti verilmesi.

 

Personel Bordro Hizmetlerinin verilmesi (Yasal zorunluluklar ve Şirket Yönetimi‘nin politikaları ve gizlilik çerçevesinde aylık olarak bordronun yapılması ve kayda alınması,

Personel ücret bordrolarının hazırlanması,

Şahıs bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile yasal kesinti ve net ödemeyi gösteren ücret tediye bordrolarının hazırlanması,

Ödeme listelerinin ve elektronik ortamda banka disketlerinin hazırlanması,

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt ve belgelerin hazırlanması.

 

5510 sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuata Uygunluk Denetlemeleri Ve Raporlama,

4857 sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuata Uygunluk Denetlemeleri Ve Raporlama,

İşyeri kayıtları, özlük dosyaları ve şirket tarafından kullanılan yönetmelik, prosedür, sözleşme, belge ve diğer formlarla ilgili olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde (İş Müfettişleri ve SGK Müfettişleri tarafından yapılacak genel denetim benzeri) şirketlerin genel denetiminin yapılması suretiyle şirketin mevzuata aykırılıklardan kaynaklanabilecek risklerinin, personelden kaynaklanan mali yüklerinin ve mevcut durumunun ortaya konulmasına ilişkin genel bir denetim raporu hazırlanması,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması,

Sistemin SGK Açısından Düzenli ve Sürekli Denetlenebilir Nitelikte Olmasının Sağlanması.

 

(2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu )

2821ve 2822 Sayılı Kanunlar Hakkında Genel Danışmanlık,

Proje Ortaklarımız Lehine Stratejilerin Oluşturulması ve Uygulanması,

Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlık, Pazarlık Stratejileri Geliştirme ve Görüşme Süreçlerinde Bulunma,

Toplu İş Uyuşmazlıklarının Tüm Aşamalarında Danışmanlık ve Uygulamacı Çözüm Ortaklığı

İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması, Denetimi, Raporlaması.

Görev Tanımlarının Oluşturulması.

Performans Değerlendirme Sistemlerinin Oluşturulması.

Ücret Yönetimi Sistemlerinin Oluşturulması.

Kariyer Planlama Sistemlerinin Oluşturulması.

Eğitim-Geliştirme Sistemlerinin Oluşturulması.

Ödül-Teşvik-Ceza Motivasyon Sistemlerinin Oluşturulması.

Şirket Politikalarına Uygun Yönetmelik ve Talimatların Hazırlanması.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konularında Genel ve Şirketlere Özel Eğitimler

İş Sağlığı ve Güvenliği ve İlk Yardım Eğitimleri

Alana İlişkin Tüm Konularda Eğitim Organizasyonları

İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İlgili Tüzük ve Yönetmelik Uygulamaları)

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Tüm Tüzük ve Yönetmelik Uygulamaları Konusunda Yönlendirme

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Risk Analizlerinin Yapılması Analiz ve Raporlama Sistemlerinin Oluşturulması,

Ölçüm, Kalibrasyon Teknik Periyodik Kontrol İzleme ve Denetleme Hizmetleri

İşyerinin Kurma İzni ve İşletme Belgesi Talepleriyle İlgili İş ve İşlem Süreçlerinin Tamamlanması ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Tüm Eğitim Faaliyetleri, Tedbirler ve Kurallar

Hakkımızda

Değerli müşterilerimiz sizlere vergi, muhasebe ve diğer mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini daha hızlı ve daha kolay şekilde yerine getirebilmesi, doğru ve nitelikli bilgiye en kolay ve en çabuk şekilde ulaşması ile mümkündür.

Hedefimiz, müşterilerimize hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak ve çözüm ortakları olmaktır.

Başarılar ve mutluluklar dileriz.

Saygılarımızla.

Teşekkürler! daha fazla bilgi için e-bültene kayıt olabilirsiniz.

 

JoomShaper